Catnip, Organic *(1)

$12.16

Nepeta cataria – 1oz – 3oz Bunch / 8 – 10 Stems

SKU: 215019 Category:

Nepeta cataria – 1oz – 3oz Bunch / 8 – 10 Stems

Weight 3.00 oz
Shopping Cart
Scroll to Top